Agenda

décembre 2017
   
Catégorie:
2 déc.
Vie communale
De Kleesche kënnt
7 déc.
Vie communale
Den Dësch-Tennis Uewerdonwen spillt e Koméidistéck an 3 Akten
Bicherbus
Bicherbus
8 déc.
Vie communale
Den Dësch-Tennis Uewerdonwen spillt e Koméidistéck an 3 Akten
10 déc.
Vie communale
Den Dësch-Tennis Uewerdonwen spillt e Koméidistéck an 3 Akten
14 déc.
Vie communale
Den Dësch-Tennis Uewerdonwen spillt e Koméidistéck an 3 Akten
15 déc.
Vie communale
Den Dësch-Tennis Uewerdonwen spillt e Koméidistéck an 3 Akten
16 déc.
Vie communale
Den Dësch-Tennis Uewerdonwen spillt e Koméidistéck an 3 Akten
17 déc.
Vie communale
Den Dësch-Tennis Uewerdonwen spillt e Koméidistéck an 3 Akten
macommune.lu
© Administration Communale de Flaxweiler